สรุปสถิติผลกระทบจากความรุนแรงต่อ “เด็ก” ที่ชายแดนใต้ในรอบ 10 ปี

แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างปี 2547 – ธันวาคม 2556

 

 

ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2547 – ธันวาคม 2556

ปี

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

2547

0

14

2548

2

36

2549

7

32

2550

23

56

2551

4

36

2552

5

37

2553

6

35

2554

5

53

2555

5

48

2556

5

40

 

  แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556 จำแนกเป็นรายเดือน 

 

ตารางแสดงจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประจำปี 2556 จำแนกเป็นรายเดือน

ปีที่เกิดเหตุ

เดือนที่เกิดเหตุ

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

2556

มกราคม

1

2

2556

กุมภาพันธ์

0

5

2556

มีนาคม

1

1

2556

เมษายน

0

2

2556

พฤษภาคม

2

4

2556

มิถุนายน

0

6

2556

กรกฎาคม

0

2

2556

สิงหาคม

0

2

2556

กันยายน

0

1

2556

ตุลาคม

0

4

2556

พฤศจิกายน

0

3

2556

ธันวาคม

1

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *