สถิติจำนวนสตรีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ตั้งแต่มกราคม 2547 – 7 มีนาคม 2557

สถิติจำนวนสตรีที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ตั้งแต่มกราคม 2547 – 7 มีนาคม 2557

  • เสียชีวิต รวม 431 ราย
  • บาดเจ็บ รวม 1,651 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *