สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงเปรียบเทียบ ’10 วันแรกของเดือนรอมฎอน’ ในรอบ 10 ปี (2547-2557)

สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงเปรียบเทียบ ’10 วันแรก

ของเดือนรอมฎอน’ ในรอบ 10 ปี (2547-2557)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *