สรุปเหตุการณ์ฯ เดือนมิถุนายน 2558

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558/ค.ศ.2015
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.32 น.

ดาวน์โหลดไฟล์

 

201506_datasheet_Th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *