สรุปข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนรอมฎอนและวันต่อเนื่องปี ฮ.ศ.1436 (2015)

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในช่วง 40 วันของเดือนรอมฎอน

———————————————————————–

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน

 

———————————————————————–

แผนภูมิแสดงการจำแนกประเภทเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน

———————————————————————–

แผนภูมิเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน

———————————————————————–

แผนภูมิเปรียบเทียบภูมิหลังของเหยื่อที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในช่วงเดือนรอมฎอน

———————————————————————–

จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน-รายจังหวัด

———————————————————————–

จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเดือนรอมฎอน-รายอำเภอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *