สรุปเหตุการณ์ฯ เดือนกรกฎาคม 2558

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558/ค.ศ.2015
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23.10 น.

ดาวน์โหลดไฟล์

 

201507_datasheet_Th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *