สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 – 6 กรกฎาคม 2559

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 – 6 กรกฎาคม 2559

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *