สถิติเหตุการณ์ชายแดนใต้ในรอบปี 2559/2016

สถิติเหตุการณ์ชายแดนใต้ประจำปี 2559/2016

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW)

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *