สรุปเหตุการณ์ฯ เดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์

datasheet_112018-th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *