สรุปเหตุการณ์ฯ เดือนธันวาคม 2561

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดือนธันวาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์

datasheet_122018-th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *