สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. ดาวน์โหลด  

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. <<ดาวน์โหลด>>

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. ดาวน์โหลด  

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2562 โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้ (Deep South Watch Database) ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลด

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนตุลาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์  

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกันยายน พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนสิงหาค พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานสรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561/ค.ศ.2018 ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์