ข้อมูล 9 เรื่องในรอมฎอนชายแดนใต้  โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1.   สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 และประกาศให้วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ทำให้มีวันรอมฎอนทั้งสิ้น 29 วัน เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้น 86 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย และได้รับบาดเจ็บ 105 ราย 2.   ตลอดระยะเวลา 29 วันของเดือนรอมฎอน พบว่า มีเพียง 11 วัน ที่ปลอดจากเหตุความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของเหตุการณ์ทั้งหมด 3.   จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุความไม่สงบสูงสุด 28 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.56 ของเหตุการณ์ทั้งหมดในรอบเดือนรอมฎอน รองลงมาเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัด […]

สถิติความรุนแรงในรอบ 40 วัน (10 ก.ค. – 18 ส.ค.) ตามเงื่อนไขการลดความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนของทางการไทยและบีอาร์เอ็น  

ความรุนแรงระหว่างพูดคุย (1): สถิติการก่อความไม่สงบหลัง 28 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2556 —————————————————————————————————– —————————————————————————————————– —————————————————————————————————–

สถิติอำเภอชายแดนใต้ที่มีเหตุรุนแรง “มากกว่า 700 ครั้ง” และ “น้อยกว่า 100 ครั้ง ในรอบกว่า 9 ปี   ————————————————————— —————————————————————

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ “อำเภอกะพ้อ” จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่มกราคม 2547 – 22 กุมภาพันธ์ 2556

สถิติการโจมตีฐานปฏิบัติการที่จัดตั้งโดยรัฐ (1 มกราคม 2547 – 13 กุมภาพันธ์ 2556) แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการโจมตีฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยรัฐ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ดังภาพข้างล่าง) —————————————————— แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ”จำนวนผู้เสียชีวิต”จากเหตุการณ์คนร้ายโจมตีฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยรัฐ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ดังภาพข้างล่าง) —————————————————— แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ”ผู้บาดเจ็บ”จากการโจมตีฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยรัฐ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ดังภาพข้างล่าง) —————————————————— ตารางแสดงสถิติการโจมตีฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยรัฐ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ดังภาพข้างล่าง)

9 ปีเจาะไอร้อง จุดเริ่มต้นของความสูญเสียที่ยังไม่สิ้นสุด แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี 2547 – ธันวาคม 2555 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส – จำนวนแนกเป็นรายปี  

สถิติของเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2555 แผนภูมิแสดงจำนวนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ระหว่าง ปี 2547 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 (จำแนกเป็นรายปี) และ แผนภูมิข้างล่างจะเป็นการจำแนกรายเดือน