สถิติการก่อเหตุใน “ร้านน้ำชา” ในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่าง ม.ค. 2547 – 11 ธ.ค. 2555 และ สัดส่วนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบใน “ร้านน้ำชา” แยกเป็นรายปีตั้งแต่ เดือนมกราคม 2547 ถึงวันที่ 11 เดือนธันวาคม 2555

สถิติวันที่มีความรุนแรงและวันที่ไร้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย Statistic of Violence Incident and Non-Violence Incident Days in the Deep South Provinces of Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึง 22 พฤศจิกายน 2555 ข้อมูล ณ 23 พฤศจิกายน 2555 ประมวลโดย Process by สุภาภรณ์ พนัชนาชี Supaporn Panatnachee ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) Design by DSDC  

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น. ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 52 ราย บาดเจ็บ 98 ราย ไม่สามารถระบุศาสนาได้ พุทธ มุสลิม ไม่สามารถระบุศาสนาได้ พุทธ มุสลิม 0 16 36 0 68 30   ข้อมูลสถิติจำแนกตามประเภทเหตุการณ์ ประเภทเหตุการณ์ จำนวนเหตุการณ์ ก่อกวน 5 ขว้างระเบิด 2 คาร์บอมบ์ 4 จยย.บอมบ์ 5 โจมตี

สรุปสถิติเหตุการณ์ฯ ช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1433Read More »

สถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม 2555) รวบรวมโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมูลเมื่อ 12.00 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ตารางเปรียบเทียบจำนวนเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำแนกตามภูมิหลังในห้วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1433) – [คอลัมน์ A] ที่เทียบกับสิบวันแรกของเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้ว (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2554)– [คอลัมน์ B] และสิบวันแรกของเดือนรอมฎอนในปีที่แล้ว (1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2554 หรือ 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ.1432) – [คอลัมน์ C]   ภูมิหลังของเหยื่อ A B C 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ. 1433 1-10 รอมฎอน ฮ.ศ. 1432 20-29 กรกฎาคม พ.ศ.

สถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม 2555)Read More »